Finančný plán a analýza.

Vypracovanie finančných modelov a projekcií pre spoločnosti.

Tvorba finančných plánov a finančných analýz (investície, banka, manažment).

Príprava finančnej stratégie podniku (Investície, zdroje financovania).

Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti.

Meranie a nastavovanie výkonnosti podniku (KPIs).

Optimalizácia, finačná analýza nákladov a príprava rozpočtov.

Valuácia (ocenenie) spoločnosti pri jej predaji alebo vstupe investora.

0

Spravených projektov

0mil.

V hodnote projektov

0

Spokojných klientov

Výhody spolupráce na finančnom pláne.

Vypracovanie finančnej projekcie profesionálmi z oblasti financií a bankovníctva. Tvorba finančných analýz na mieru a potrebu klienta.

Projekcia a valuácia (ocenenie) firmy.

Nastavenie finančného plánu pre banky alebo investorov

Príprava investícií, financovania a rozpočtov

Kontrola výkonnosti a riadenie podniku

Profesionáli z oblasti veľkých konzultačných firiem (Big4) a skúsenosťami z veľkých tuzemských a zahraničných projektov.

Vysoko presné a dynamické modely.

Tvorba finančných benchmarkov s vyhodnotením

Výpočet návratnosti projektu a dlhovej služby

Meranie kľúčových ukazovateľov (KPIs)

Pomôžeme pri rozhodovaní o investícii alebo vyhodnotení výkonnosti firmy.

Pomôžeme pri tvorbe finančných plánov a projekcií. Vieme poradiť v oblasti vstupu investora alebo financovania firmy akú investíciu pýtať za podiel alebo vypracujeme ocenenie spoločnosti. Vypracujeme štúdiu uskutočniteľnosti a návratnosti investície v prípade fondov alebo ŠFRB.

youtube-video-thumbnail

Vzory finančných analýz

Profesionálne vypracovanie
finančných plánov od expertov
z Gruber Finance

Kedy vypracovať finančný plán

Získanie úveru od banky

Potreba ohodnotiť spoločnosť pri vstupe investora

Projektovanie investície a identifikácia jej návratnosti

Vyhodnotenie výkonnosti spoločnosti a nastavenie KPIs

Príprava benchmarku (porovnania) firmy voči konkurencii

Potreba vytvorenia štúdie uskutočniteľnosti

Zameranie na oblasti finančných plánov

Stavebníctvo a development

Výrobné podniky

Energetika a distribúcia PHM

Obchodné spoločnosti, eCommerce alebo FinTech

Poľnohospodárstvo (Farmy, pestovanie plodín)

A mnoho ďalších...

Referencie

úvodzovky

Veľká spokojnosť pri tvorbe finančného modelu. Vďaka finančnej projekcii sme dostali potrebné schválenie od banky na prevádzkovanie platobnej brány.

- Ing. Branko Baník, konateľ SmartPay s.r.o.

Pomoc expertov z Gruber Finance sme využili pri vstupe investora do firmy. Potrebovali sme oceniť spoločnosť a definovať výšku podielu. Odporúčam.

- Ing. Slávko Fulek, spolumajiteľ a CEO, RECRU s.r.o.

S pánmi z Gruber Finance a ich prístupom som veľmi spokojný. Pomohli mi vytvoriť finančnú prokekciu pre startup projekt aby sme sa mohli uchádzať o investíciu.

- MUDr. Marián Zelina, konateľ v spoločnosti MOVING MEDICAL MEDIA s.r.o.

Záujem o spoluprácu

  Poradenstvo v Gruber Finance.

  Skúsenosti z nadnárodných spoločností

  Profesionáli na financie a bankovníctvo

  Úspešné projekty doma a v zahraničí

  Expertíza s projektmi v súkromnom a verejnom sektore

  V prípade potreby dostupnosť 24/7

  Široká sieť kontaktov na investorov a banky