Podnikateľský plán

Vypracovanie podnikateľských zámerov pre firmy.

Príprava podnikateľských plánov pre účely banky, fondu alebo investície.

Vypracovanie finančných plánov, ohodnotenia a návratnosti projektu.

Príprava podnikateľského plánu alebo štúdie uskutočniteľnosti.

Nastavenie stratégie projektu a pomoc pri riešení financovania.

Experti na financovanie projektov s viac ako 10 ročnou praxou v odbore poradenstva a bankovníctva.

Rýchle a profesionálne spracovanie spolu s dizajnom už od 7-10dní.

0

Spravených biznis plánov

0 mil.

Hodnota financovania

0

Spokojných klientov

Výhody spolupráce na podnikateľskom pláne.

Sme profesionáli v oblasti financovania a bankovníctva. Tvoríme biznis plány na mieru a presne podľa potreby a účelu klienta.

Presne vypracujeme podnikateľský plán aby mal projekt najvyššiu možnú šancu uspieť.

Poradenstvo s expertmi na bankovníctvo a financie.

Tím profesionálov zložených z expertov na finančné modely, dátový analytiku a marketing.

Stáli sme pri mnohých úspešných financovaniach a investíciách.

Tím expertov pochádza z oblasti veľkých konzultačných firiem (Big4) a má skúsenosti z veľkých tuzemských a zahraničných projektov.

Vieme ako presvedčiť investora alebo banku. Odborné poradenstvo a konzultácie v rámci projektu.

Vytvorenie finančnej projekcie, výpočet návratnosti a ohodnotenie projektu.

V prípade požiadavky valuácie spoločností a startupov.

Vypracovanie v anglickom alebo slovenskom jazyku.

Prvý krok k úspešnému biznisu je kvalitne vypracovaný podnikateľský plán

Pomôžeme pri vypracovaní podnikateľského zámeru od začiatku až po koniec.
Nastavíme správne účel, cieľ a zameriame sa presne na potrebu klienta. Vytvoríme analýzu trhu, finančnú projekciu , stratégiu alebo transakčnú požiadavku spolu s vyhodnotením návratnosti projektu.

youtube-video-thumbnail

Vzory podnikateľských plánov

Profesionálne
vypracovanie biznis plánu
od expertov z Gruber Finance.

Priebeh vypracovania biznis plánu

Nezáväzný hovor alebo stretnutie a identifikácia potreby klienta.

Definovanie časového rámca tvorby plánu.

Videohovor s tímom k podnikateľskému plánu alebo stretnutie.

Priebežné odovzdávanie kapitol na kontrolu a následne celé odovzdanie podnikateľského plánu.

Vieme efektívne vypracovať podinkateľský plán online alebo je možné stretnutie.

Zameranie na oblasti podnikateľského plánu

Stavebníctvo a development

Energetika a distribúcia energií a PHM

Výrobné a spracovateľské podniky (strojárstvo, drevársky, automotive a iné)

Obchodné spoločnosti, eCommerce a FinTech

Poľnohospodárstvo (farmy), gastronómia

A mnohé iné...

Referencie

úvodzovky

S vypracovaním podnikateľského plánu som bol veľmi spokojný, čo do kvality to do obsahu. Valuácia spoločnosti mi pomohla v rozhodnutí o veľkosti podielu vstupu investora.

- Ing. Jaroslav Pipta, riaditeľ PP Wood a.s.

Výborná práca pri tvorbe biznis plánu pre leasing poľnohospodárskych strojov. Včasné doručenie. Teším sa na ďalšiu spoluprácu.

- Roman Lutovský, konateľ LUGEBRO s.r.o.

S podnikateľským plánom, finančnou projekciou a najmä ohodnotením návratnosti sa nám podarilo emitovať a predávať dlhopisy v ČR.

- Jaroslav Ragas, konateľ Impresario Development s.r.o.

Záujem o spoluprácu

  Spolupráca s Gruber Finance.

  Skúsenosti z nadnárodných spoločností.

  Experti na investície a bankovníctvo.

  Úspešné projekty doma a v zahraničí.

  Zameranie na finančné analýzy, prieskumy a stratégie podnikov.

  Presnosť, rýchlosť, kvalita a hodnota za peniaze.

  V prípade potreby dostupnosť 24/7.

  Široká sieť kontaktov na investorov a banky.