Lex Korona alebo podnikateľské kilečko

Zlepšovanie podnikateľského prostredia sa pomaly odštartovalo, či už to urýchlila pandémia alebo išlo o súhru náhod je ťažké povedať, každopádne začalo redukovanie podnikateľskej byrokracie a nadbytočných povinností pre podnikateľov.

Za účelom dosiahnutia zníženia administratívnej záťaže a tiež naštartovania ekonomiky, vláda schválila 114 opatrení, ktoré nesú pracovný názov  Lex korona opatrenia alebo tiež nazývané podnikateľské kilečko. Jedná sa o opatrenia, ktoré dopĺňajú a pozmeňujú zákony v zmysle redukcie administratívy a uľahčenie operatívy pre podnikateľov.

Otázkou zostáva či táto redukcia byrokracie naozaj rozhýbe resp. naštartuje ekonomiku, ktorá sa spomalila v dôsledku pandémie.

Väčšina prijatých zmien začala platiť už v júli 2020 (nie od 01.07.2020), ostatné opatrenia začínajú platiť od augusta (01.08.2020), septembra (01.09.2020), januára (01.01.2021) alebo neskôr.

Veľakrát nejde o výrazné alebo zásadné zmeny, avšak tieto úpravy spôsobia zníženie byrokracie. Jednotlivé opatrenia sa týkajú najmä týchto oblastí podnikatelia, maloobchod a spotrebitelia, veľké podniky, cestovné agentúry a kancelárie, zamestnanecké opatrenia a opatrenia na zníženie administratívneho zaťaženia.

V tomto krátkom článku sa dozviete o skupinách najvýznamnejších opatrení, ktoré prinieslo spomínané podnikateľské kilečko a tiež si budete môcť pozrieť alebo stiahnuť zoznam všetkých 114 opatrení z ich odkazom na konkrétne zákony.

Skupina podnikatelia, maloobchod a spotrebitelia

Do tejto skupiny patria najmä nasledovné opatrenia.

 • Zrušenie povinnosti mať v maloobchodných prevádzkach reklamačný poriadok. (opatrenie č.2)
 • Úprava lehoty reklamácie, a to od dátumu prebratia reklamovaného tovaru predajcom. (
  opatrenie č.3)
 • Zvýšenie reálnej spotreby PHM o 20% (daňového základu) ako je uvádzané na technickom preukaze aby sa tým získala reálna spotreba vozidla. (opatrenie č.20)
 • Podpora odoberania surovín na podnikanie od drobných lokálnych pestovateľov.( opatrenie č.85)
 • Možnosť prerušenia živnosti na dobu jedného mesiaca. (opatrenie č.109)

Skupina veľkých podnikov

 • Zjednodušenie energetického auditu. (opatrenie č.4)
 • Zníženie byrokracie súvisiacej s energetickým auditom. (opatrenie č.12)
 • Zmeny parametrov pre povinný audit u firiem (takmer zdvojnásobenie limitov). (opatrenie č.22)

Skupina cestovné agentúry a kancelárie

 • Upustenie od zasielania poistných certifikátov na SOI – ku. (opatrenie č.6)
 • Zrušenie potreby cestovných kancelárií zasielať štvrťročné účtovné výkazy na SOI – ku. (opatrenie č.8)

Skupina zníženia administratívnej záťaže

 • Zjednodušenie získania a zápisu viazanej živnosti. (opatrenie č.11)
 • Zrušenie povinnosti mať nalepený vzorový bloček e-kasy pri pokladni. (opatrenie č.23)
 • Zákaz sociálnej poisťovni vyžadovať od podnikateľov doklady, ktorými disponuje. (opatrenie č.30)

Skupina zamestnaneckých opatrení

 • Úprava povinnosti pri práci z domu („Home office“) v oblasti BOZP. (opatrenie č.41)
 • Možnosť zamestnancov vybrať si medzi gastro lístkami a finančným príspevkom na stravu. (opatrenie č.42)

Podstatné sú aj opatrenia, ktoré upravujú vyrúbenie pokút a dávajú najprv možnosť k náprave pred vyrúbením pokuty takzvaná druhá šanca.

Nižšie si môžete pozrieť alebo stiahnuť kompletný zoznam opatrení podnikateľského kilečka.

Napíšte komentár