Aktuálne otvorené eurofondy 2020

V dôsledku volieb a tiež najmä pandémie sa zdržalo spúšťanie nových výziev pre eurofondy. Dnešným dňom 12.5.2020 boli vyhlásené prvé dátumy otvorenia nových výziev, ktoré možno očakávať v najbližšej dobe.

Pripomíname, že dátumy sú indikatívne a niekedy je možné zdržanie otvorenia o 1-2 mesiace neskôr.

V článku uvádzame zaujímavé výzvy najmä z pohľadu podnikateľov a tiež niektoré výzvy infraštruktúry pre verejnú správu (obce, mestá a kraje).

Kompletný harmonogram otvorených výziev si môžete stiahnuť na našom odkaze TU.

1. Výzva zameraná na budovanie cyklo-ciest a podporu infraštruktúry.

Cieľ: Zvýšenie atraktivity nemotorovej dopravy. Iniciatívy za zvýšenie využívania bicyklov.

Operačný program

Integrovaný regionálny operačný program. (Ďalej v článku už len IROP).

Z fondu ERDF.

Žiadatelia

 • Obce a mestá
 • Združenia obcí
 • Samosprávy
 • Mimovládne a neziskové organizácie

Dátum spustenia výzvy: Jún 2020

Celková suma operačného programu: 12 mil. EUR

2. Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Cieľ: Zvýšit hrubú zaškolenosť detí materských škôl.

Operačný program: IROP

Z fondu ERDF

Žiadatelia

 • Vhodné pre podnikateľov plánujúcim spúšťať materské školy (Zriaďovatelia materských škôl)
 • Samotné materské školy

Dátum spustenia výzvy: Máj 2020

Snaha zvýšiť počet materských škôl.

Celková suma operačného programu: 28 mil. EUR

3. Podpora kultúrneho a kreatívneho priestoru

Cieľ: Udržanie a tvorba pracovných miest v kreatívnom a kultúrnom priemysle. Ide najmä a podporu nápadov a inovácií netechnologického charakteru.

Operačný program: IROP.

Z fondu ERDF.

Žiadatelia

 • Malé a stredné podniky (MSP)
 • Právnické osoby registrované na území SR
 • Fyzické osoby podľa osobitých predpisov a SZČO

Dátum spustenia výzvy: Jún 2020 a ukončenie september 2020. Ide o uzavretú výzvu.

Celková suma operačného programu: 20 mil. EUR

4. Zlepšovanie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd a kanalizácie

Cieľ: Zvýšenie podielu obyvateľstva v prístupe k pitnej vode., lepšie zásobovanie pitnou vodou. Podobne zlepšenie odvádzania odpadov cez kanalizáciu.

Operačný program: IROP.

Z fondu ERDF.

Žiadatelia

 • Verejný sektor (Obce, združenia obcí)
 • Vlastníci verejných vodovodov a kanalizácií
 • Právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných vodovodov alebo kanalizácií

Dátum spustenia výzvy: Máj 2020

Celková suma operačného programu: 8 mil. EUR

5. Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry

Cieľ: Zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach. cez budovanie zelene.


Operačný program: IROP.

Z fondu ERDF.

Žiadatelia

 • Štátna správa
 • Obce, združenia obcí a mestá
 • Samosprávne kraje
 • Ostatné subjekty verejnej správy
 • Mimovládne organizácie

Dátum spustenia výzvy: Máj 2020


Celková suma operačného programu: 4 mil. EUR

Zoznam aktuálne vyhlásených eurofondov na rok 2020 TU.

Situáciu ohľadom eurofondov a nových výziev neustále monitorujeme.

V prípade akýchkoľvek otázok Nás kontaktujte cez formulár nižšie, mailom alebo telefonicky.

Alebo nás kontaktujte priamo:

  Napíšte komentár