Pozor na 9 mesačný odklad splátok. Vyhnite sa úskaliam.

Obľúbená téma médií a širokej verejnosti sa v súčasnej dobe stala možnosť odloženia splátok na hypotékach a úveroch o 9 mesiacov. Táto pomoc prišla vhod snáď všetkým občanom a výrazne odľahčí situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19. Je naozaj táto POMOC VÝHODNÁ? Pre KOHO?

Výhodou tohto opatrenia je naozaj 9 mesačný odklad splátok bez zápisu do úverového registra (Jednoducho povedané bez akéhokoľvek záznamu, ktorý by v budúcnosti zhoršoval Váš rating/ bonitu pre budúce úvery alebo pôžičky).

Tieto žiadosti viete jednoducho vybaviť elektronicky v každej banke, samozrejme, každá banka má rôzne operatívne postupy. V samotnej podstate by malo ísť všetko hladko bez akýchkoľvek ťažkostí.

Ale háčik je v tom, že obdobie bez splácania splátok je naďalej úročené, čo znamená, že úroky sa neskôr premietnu do anuitnej splátky. Jednoducho povedané, úroky za obdobie nesplácania 9 mesiacov bude treba uhradiť neskôr.

To znamená, že úver sa o niečo predraží. 9 mesačný úrok sa nazbiera a premietne sa v navýšení v budúcich splátkach. Môžeme predpokladať, že banky budú posúvať konečnú splatnosť úverov, kvôli samotnej odloženej istine úverov a zároveň „nazbieraným úrokom“.

V tomto kontexte veľmi záleží, v akej fáze splácania úveru sa nachádzame. Skúsme si to odprezentovať na jednoduchom príklade.

Príklad úročenia s úrokovou sadzbou 1,5% p.a. a zostatku úveru 100 000 €, odloženie splácania o 9 mesiacov navýši (predraží úver) o 1 125€. V prípade zostatkového úveru vo výške 50 000€ sa úver predraží o 562€.

Komu teda odklad pomôže?

V krátkosti jediná pomoc je len v tom, že počas 9 mesiacov nie sme zaťažení splátkami a máme čas nazhromaždiť dosť peňazí aby sme pokryli obdobie výpadku príjmov.

Získavame 9 mesiacov bez splátok aby sme stihli zarobiť dostatok peňazí na to, aby sme v budúcnosti zaplatili navýšenie úveru, ktoré bude rozložené v budúcich splátkach.

Pomoc je v odlišnom bankovom produkte/ službe

Je predpoklad, že pri danej situácii a budúcom ekonomickom stave a predpokladanom miernom poklese cien nehnuteľností a dopytu po nich, nebudú rásť ani úrokové sadzby bánk pri novom financovaní.

Práve naopak, banky sa budú snažiť o zníženie rizika a tým pádom budú ovplyvňovať výšku (sumu) požičiavaných peňazí (hypotéky, úvery). Predpoklad sú aj dlhšie obdobia fixácie štandardne až na 7 rokov.

V tom prípade je možný práve opak – znižovanie aktuálnej splátky úverov pri nízkej úrokovej sadzbe na dlhšie obdobie. Toto môže byť snaha a prefinancovanie existujúcich úverov, keďže sú reálne možné menšie čiastky splátok s dobou fixácie na 7 rokov.

Jedným slovom pomoc je v refinancovaní.

Aké sú výhody refinancovania v porovnaní s odkladom?

  • Reálne zníženie splátok
  • Úspora peňazí a časť splátky je odložený na sporenie
  • Fixácia na dlhšie obdobie až 7 rokov
  • Aplikovateľné takmer pre každú fyzickú osobu

Pri úvere vo výške 100 000 EUR s úrokovou sadzbou 1,5% na obdobie 30 rokov sa dá takto ušetriť mesačne na splátke (mesačná splátka cca. 289€) 46 €, pri prepočte 46*12 je 559€ ročne a pri siedmych rokoch dokopy 3 914 €.

Zdá sa Vám to nereálne ? Spýtajte sa nás a radi Vám povieme ako. Samozrejme ZDARMA.

Alebo nás kontaktujte priamo:

Napíšte komentár